Home / Blog / Constelațiile Sistemice – Trecut, Prezent și Viitor

 

constelatii sistemice1Ce sunt Constelațiile Sistemice?

de Claudia Crișan, psiholog

Constelațiile Sistemice reprezintă o metodă terapeutică sistemică de vindecare care se bazează pe observația faptelor și dinamicilor trecute și prezente într-un sistem (familie, grup de apartenență, echipă sau organizație). Constelațiile explorează dinamicile de cele mai multe ori ascunse, pentru a oferi o nouă înțelegere și o viziune proaspătă asupra relațiilor explorate.

În Constelații, în loc să ne concentrăm atenția doar pe individ ca entitate separată, privim și cercetăm rețeaua de relații în care acesta este angrenat (întreaga Constelație), dând importanță oricărui eveniment semnificativ care a avut impact asupra sistemului și membrilor săi. Cauza esențială a dificultăților unei persoane rezidă în distorsiunile în ceea ce privește locul real pe care și-l asumă o persoană în sistemul său, precum și în loialitățile ascunse. Dinamicile ascunse și neașteptate din sistem sunt scoase așadar la lumină și abordate într-un mod care să permită ocuparea unui loc mai sănătos și mai respectat tuturor membrilor sistemului.

Constelațiile ajută așadar la creșterea, evoluția și maturizarea persoanei, care își recuperează în acest fel puterea ca individ și își găsește ordinea care îi corespunde în cadrul sistemului; își găsește locul, clarifică ceea ce este / ceea ce nu este, ceea ce-i corespunde /nu-i corespunde, dacă soluția este sau nu este în puterea sa, în așa fel încât să poată recunoaște și respecta această ordine și să poată fi stăpân pe procesul său de creștere și evoluție, recuperându-și identitatea, individualitatea și libertatea deplină. Toate procesele care au de-a face cu o întrerupere, ruptură, blocare, stagnare, o „deraiere”, dezorganizare, confuzie a sistemului, ne slăbesc, iar aceste metode ne oferă posibilitatea să recunoaștem ordinea corectă și, în final, să ajungem să ne cunoaștem propria esență.

Metoda Constelațiilor Sistemice este o aplicație ce își are izvorul în curentul filosofic, fenomenologic, dar se poate spune că este fructul unei îmbinări a mai multor școli de cunoaștere, generată și impulsionată de diverși autori și în plin proces de dezvoltare și evoluție. Bert Hellinger, întemeietorul metodei, o numește o filosofie practică aplicată.

Constelațiile ne ajută să ordonăm și să vedem cu mai multă claritate aspecte din biografia noastră sau biografii din trecutul Sistemului nostru, aspecte de care nu ne dăm seamă, dar în special ne ajută să intrăm în partea noastră inconștient, unde câteodată se ascunde „dezordinea” cel mai greu de ordonat.

Constelațiile Sistemice apar ca un fruct evolutiv în primul rând al terapiilor scurte sistemice, orientate spre soluții, acestea fiind impulsionate de diverși autori, dar în special de psihoterapeutul german menționat, Bert Hellinger. (vezi articolul Bert Hellinger – întemeietorul Constelațiilor Sistemice)

Constelațiile sistemice au însa rădăcini importante și în alte orientări din psihologie și filosofie. (vezi articolul Rădăcini ale Constelațiilor Sistemice in psihologie si filosofie)

Deși inițial folosite mai ales pentru a descâlci dinamicile familiale, constelațiile sunt utilizate acum pentru a facilita experiențe de învățare și rezolvarea unor dinamici în mediul organizațional. (vezi articolul Lucrul cu Constelații Sistemice în organizații)

Bibliografie:

Bert Hellinger (2011) - Laws of healing. Hellinger Publications, Bischofswiesen, Germany

Bert Hellinger (2008) - Rising in love. A philosophy of being. Hellinger Publications, Bischofswiesen, Germany

Bert Hellinger, G.W., H.B. (1998) - Love’s hidden symmetry. Zeit, Tucker & Co, Phoenix, Arizona

Bert Hellinger (2001) - Love’s own truth. Zeit, Tucker & Co, Phoenix, Arizona

Ion Bucur (2012) O scurtă introducere în Constelațiile Sistemice, note. București, Asociația Română de Terapii Sistemice

Jutta ten Herkel - Note de curs, formare in Constelatii Sistemice Familiale

Klaus P. Horn, R. B. (2001) - Invisible Dynamics, Systemic Constellations in Organisation and in Business. Heidelberg, Germany, Editura Carl Auer.

Siebke Kaat, A.K. (2013) - Systemisch Advisieren, note. International Organisational Congress, Holland

 
 
 
 
Josh Gordon Authentic Jersey