Home / Blog / Constelațiile Sistemice – Trecut, Prezent și Viitor (cont.3)

 

contelatii organizationaleLucrul cu Constelații Sistemice în organizații

de Claudia Crişan, psiholog

Constelațiile Organizaționale

Constelațiile Organizaționale au devenit din ce în ce mai căutate în ultimii ani, mai ales în contextul crizelor economice care au afectat organizațiile de afaceri. La acest gen de constelații se apelează așadar în marea majoritate a cazurilor atunci când lucrurile nu merg conform așteptărilor în companie, atunci când, aparent fără motiv, clienții aleg să se adreseze altor furnizori, când motivația și angajamentul echipei se deteriorează, atunci când în sistem s- a instaurat anxietatea, ceea ce duce la tensiuni, în cazuri de reorganizare când noua entitate nu reușește să-și găsească propriul echilibrul.

Constelațiile Organizaționale pot aduce insight-uri și îndruma către rezolvari noi și proaspete, care erau în afară sferei conștiente a celor implicați, pot aduce în lumina conștiintei dinamici ascunse care influențează negativ performanțele echipei sau a companiei, pot aduce informații cu privire la măsura corectă pentru păstrarea unui sistem echilibrat în cazul schimbărilor majore, pot ghida către stabilirea unei misiuni și a unor valori coerente, în acord cu valorile participanților.

În constelațiile organizaționale ne vom folosi de dinamică grupului, vom reprezenta persoane (clienții, angajații, noul leader) sau conținuturi abstracte (demotivarea, criză, gamă de produse, etc) și vom urmări ce se dezvăluie din interacțiunea acestora, în așteptarea insight-ului.

Organizația în sine este un organism viu, dinamic, care caută permanent autoreglarea:

Succesul unei afaceri este dependent de cât de armonios funcționează sistemul organizației și ce loc își găsește în sistemul complex al pieței; este dependent de cât de bine este înțeleasă afacerea de către cei care o conduc și de cât de bine sunt repectate legile nescrise ale sistemelor umane.” (Klaus P. Horn, 2001)

Și constelațiile organizaționale se bazează pe ordini și ierarhii „naturale”, de exemplu: anjagatul cel mai vechi are prioritate în fața angatului cel mai nou (ierarhia timpului), leaderul cu funcție mai înaltă, care este cel mai aproape de vârf (ierarhia funcției), are prioritate, datorită responsabilității și puterii, asupra celui de oe o ierarhie inferioară.

Esența lucrului cu Constelații Sistemice în organizații

Constelațiile Sistemice iau în considerare câteva considerente de bază, care asigură ordine in sistem:

 • Ierarhia timpului: Există o ordine a sistemului dată de cel care a venit primul în sistem și cel care a venit ulterior. Astfel, cel ce a fost primul, are întâietate (ex: fondatorul este primul, urmatorul partener este al doilea);

 • Ierarhia funcției: există o ordine dată de funcția fiecăruia în sistem, dată de cine are mai mare semnificație pentru supraviețuirea și perpetuarea sistemului (ex: fondatorul este mai important în sistem decât urmatorul partener, pentru că fără acesta nu ar fi existat afacerea);

 • Apartenența și locul în sistem: Fiecare persoană care exista într-un sistem are drept să aparțină și are un loc al lui.

 • Schimbul: între membrii unui sistem există în permanență relații de schimb. Schimbul trebuie să fie echilibrat - ceea ce se dă trebuie să fie echivalent cu ceea ce se primește pentru ca sistemul să rămână în echilibru. Excepții fac relațiile părinți - copii, în care părinții dau și copiii primesc, precum și relațiile mentor – mentee.

Un sistem coherent aduce o stare de bine si de implinire.

Câmpul sistemic

Câmpul sistemic este un câmp spiritual. Acesta va fi o expresie a realității conștiente și inconștiente a sistemului respectiv, care se dezvăluie facilitatorului și grupului. Din acest punct de vedere, în lucrul cu câmpul clientului vom fi atenți la următoarele aspecte:

 • Diferența între ceea ce exprimă clientul și ceea ce exprimă câmpul;

 • Identificarea problematicii individuale și / sau a problematicii sistemice;

 • Expresiile și emoțiile secundare versus sistemice, care ne dau indicații despre blocaje personale ale clientului legate de trecut sau blocaje sistemice. Emoțiile primare se referă la ceea ce simte clientul în momentul prezent, emoțiile secundare ne arată o regresie a clientului într-un moment problematic trecut, iar emoțiile sistemice sunt emoțiile purtate de client, dar care aparțin unei alte persoane din sistem (identificare).

Facilitatorul

În Constelațiile Sistemice, facilitatorull nu pleacă neapărat în căutarea de soluții, ci mai degrabă în căutarea de mișcări, a unui pattern care își pune amprenta asupra comportamentului și echilibrului interior al clientului și se manifestă sub forma blocajelor, a dificultăților în relații.

Facilitatorul va lucra prin urmare cu resurse ale clientului, nu cu slăbiciuni, se va orienta după ceea ce este vizibil, nu după ceea ce a învățat, după credințe și ideologii. Coch-ul trebuie să aibă anumite calități, între care:

 • Să fie bun ascultător, empatic;

 • Să aibă deschidere și flexibilitate mentală;

 • Să se poată centra;

 • Să aibă capacități senzoriale deosebite („sa simtă campul”), capacitate bună de observație și percepție;

 • Să se poată folosi de intuiție pentru a putea ajunge la insight;

 • Să fie smerit, să aibă respect față de viața clientului așa cum este ea;

 • Să fi trecut printr-un proces intensiv de autocunoaștere și descoperire;

Facilitatorul se va folosi în lucrul său de „cele trei creiere”: creierul rațional, creierul emoțional și creierul instinctiv. Va fi așadar atent atât la dinamicile conștiente ce se desfășoară sub ochii săi, dar și la dinamicile inconștiente pe care le intuiește.

 

Dacă vrei să citești mai multe despre Constelațiile Sistemice, vezi și următoarele articole:

Ce sunt Constelațiile Sistemice?

Bert Hellinger – întemeietorul Constelațiilor Sistemice

Rădăcini ale Constelațiilor Sistemice in psihologie si filosofie

 

 
 
 
 
Josh Gordon Authentic Jersey